Reméljük, ez csak valami félreértés…

Kedves Virág!
Több tagtársunk panaszolta, hogy a MÁO a sztrájk időtartamára a biztosítási jogviszonyukat szünetelteti.
A fenti eljárás az alábbiak alapján jogsértő.
Az 1989. évi VII. törvény a sztrájkról 6. § (4) A munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási jogokra és kötelezettségekre a társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók azzal, hogy a jogszerű sztrájk időtartamát szolgálati időként kell figyelembe venni.
Kérlek szíveskedj azonnal intézkedni a törvényes rend helyreállítására.
Köszi szépen, üdv: Balázs
(Csatoltan küldöm a bizonyítékot)
Büntető törvénykönyvXXXIX. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK
Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés
395. § (1) Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás
alrendszereiből jogszabály alapján természetes személy részére
nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy
megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, vagy a valós
tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

About Author