05. 08. Hírlevél

Kedves Tagtársak!

A Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az ügyelőkre vonatkozó pótlékok a bérmegállapodásban módosításra kerültek. A takarító munkakörben foglalkoztatottak esetében teljesítménybérezés is bevezetésre került, melynek keretét az októberi, 20%-os alapbér-fejlesztés biztosítja. A bérmegállapodás egyebekben nem változott.

A Kollektív Szerződés 39. pontja átalány bérpótlék bevezetéséről rendelkezik. Ennek hatását elemzve kiderült, hogy az átalány bevezetése nem kívánatos, mivel ez több tár esetében jelentős szórást mutat (énekkar, díszítők). Ezért mindaddig amig az optimális megoldás létrejön, a Felek úgy határoztak, hogy az említett pont alkalmazása felfüggesztésre kerül.

Több tagtársunk sérelmezte, a sztrájkban töltött idő mind a márciusi, mind az áprilisi munkabéréből levonásra került, valamint a márciusi cselekvési pénzek és a fizetett ünnepnapok elszámolásánál is problémák mutatkoznak. Ezeket – szóban és írásban egyaránt – jeleztük a munkáltatónak, kérve, hogy a szükséges korrekciókat mielőbb foganatosítsák.

Az éjszakai pótlék vonatkozásában felszólalásunkra a munkáltató jelezte, hogy az áprilisban teljesített éjszakai munkavégzésért, minden megkezdett óráért járó 8000 Ft-ot a májusi munkabérekkel fogja kifizetni.

2024.05.08. Bérmegállapodás 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2024.05.08. Megállapodás műszakpótlék-átalány felfüggesztéséről

About Author