Hírlevél 06. 20. (Konzultáció a tervezett elbocsátásokról.)

Kedves Tagtársak!

A főigazgató korábbi bejelentése nyomán, kedden konzultációt tartottunk a tervezett elbocsátások kapcsán.

A főigazgató-helyettes asszony kérdésünkre többször is megerősítette, hogy a létszámleépítés – a híresztelésekkel ellentében – nem fog ismétlődni, egyszeri alkalom és kb. 25 munkavállalót érint.

Ígérete szerint az érintettek listájának tervezetét annak elkészülte után, a KSz-ben foglaltaknak megfelelően a szakszervezetekkel egyeztetni fogják.

Miként a hó eleji IÉT – ülésen elmondtunk, úgy a konzultáción is nyomatékosítottuk, hogy a szakszervezetek nem hagyják hogy az átszervezési okkal indokolt létszámleépítés tagjainkat – akaratuk ellenére – érintse.

Arra is utaltunk, hogy a tervezett intézkedés a céljának meg kell hogy feleljen, így nem lehet személyes ellenszenv, bosszú, vagy bármely más indíttatás eszköze.

Az észszerű gazdálkodásra való törekvés szakszervezetünk részéről támogatott, így okkal szóltunk arról, hogy jelenleg is folynak olyan előadások, amelyek gyér látogatottságuk dacára is az indoloktnál nagyobb előadásszámban futnak.

A főigazgató-helyettes asszony elmondta, hogy a Zsidai-Roy fémjelezte vendéglátóipari társasággal folytatott per, a MÁO pernyerésével jogerősen lezárult.

Üdvözlettel,

ODFSz-elnökség

About Author